Marka Grupy Selena Grupa Selena
Strona główna Rozwiązania i systemy Montaż warstwowy krok po kroku
Montaż warstwowy krok po kroku

montaz_tasmy_PLl.jpg

1. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do montażu okna należy odpowiednio przygotować mur. Gdy jest on wykonany z materiałów nierównych, porowatych tj. pustak ceramiczny, należy wyrównać podłoże zaprawą cementową zarówno w świetle otworu, jak i po jego obwodzie (dla zapewnienia właściwego przylegania taśmy do muru). Następnie zagruntować podłoże, na którym będą stosowane taśmy, w celu polepszenia przyczepności kleju butylowego.

2. Przygotowanie stolarki otworowej

montaz_tasmy_PL_1.jpg

Przed przystąpieniem do przyklejania taśm do ramy okiennej należy ją odtłuścić za pomocą np. benzyny ekstrakcyjnej lub acetonu. Przymierzyć okno do otworu okiennego. Zwrócić uwagę na odległości pomiędzy ramą okna a murem, aby prawidłowo dobrać szerokość taśm.

3. Oklejanie stolarki otworowej

montaz_tasmy_PL_2.jpg

Przyklejanie taśm okiennych rozpocząć od Taśmy Okiennej Wewnętrznej Tytan Professional. Dobrać odpowiednie umiejscowienie pasków kleju na taśmie:

  • Taśma dwustronna – gdy przyklejamy taśmę wewnątrz profilu
  • Taśma jednostronna – gdy przyklejamy taśmę do czoła ramy
montaz_tasmy_PL_3.jpg

Zerwać folię zabezpieczającą pasek kleju akrylowego, za pomocą którego przyklejamy taśmę do ramy okiennej. (2) Montaż rozpocząć w połowie wysokości okna, kierując się ku dołowi. W narożnikach wykonać zakładki umożliwiające swobodne wyklejanie taśmy na mur. (3) Łączenia taśm należy wykonać na tzw. zakładki (4), pamiętając by zakładka szła od góry.

4. Wstawienie okna w otwór okienny, ustawienie pionów

5. Montaż mechaniczny

Montaż mechaniczny wykonać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe usytuowanie łączników mechanicznych.

6. Montaż Taśm Okiennych Zewnętrznych Tytan Professional

Przyklejanie taśmy zewnętrznej do ramy okna wykonać w następującej kolejności:

  • strefa podokienna 
  • piony (lewy i prawy) 
  • strefa nadokienna. 
montaz_tasmy_PL_5.jpg

Następnie przykleić Taśmę Okienną Zewnętrzną Tytan Professional do zagruntowanego muru, wykorzystując pasek kleju butylowego zaaplikowanego na taśmie. W razie potrzeby, gdy niezbędne jest przyklejenie większej powierzchni taśmy, zastosować dodatkowo klej montażowy Tytan Professional. Miejsca łączenia taśm w narożnikach podkleić klejem montażowym Tytan Professional, w sposób zapewniający całkowitą szczelność połączenia i maksymalne przyleganie do muru. W przypadku montażu poza licem muru, na konsolach montażowych, wskazane jest przyklejenie taśmy zewnętrznej przed umieszczeniem okna w otworze okiennym.

7. Aplikacja piany montażowej

Przed przystąpieniem do aplikacji pianki montażowej zwilżyć podłoże. Wypełniać szczeliny pianą poliuretanową (np. Tytan Professional Energy 2020) zgodnie z instrukcją na opakowaniu, od wewnątrz pomieszczenia.

8. Zabezpieczenie złącza

Po całkowitym utwardzeniu piany poliuretanowej i ewentualnym odcięciu nadmiarów, przykleić Taśmę Okienną Wewnętrzną Tytan Professional do muru za pomocą paska kleju butylowego. Przed upływem 3 miesięcy od montażu konieczne jest zabezpieczenie taśm przed promieniowaniem UV.

Możliwe jest zastąpienie Taśmy Okiennej Wewnętrznej i Zewnętrznej, Taśmą Okienną Uniwersalną Tytan Professional.

Aktualności

zobacz więcej

Doradcy handlowi

skontaktuj się

Zadaj pytanie ekspertowi tytana

wyślij pytanie